Henricus Ferdinandus de Grez

Breda 1 maart 1807 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1874 (66)

Archief
Duijvendak

Jhr. Mr. Henricus Ferdinandus de Grez

312
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312-313
Genealogie
Penning

Penning van het Prov. Genootschap in Noord-Brabant voor jhr. mr. H.F. de Grez

collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) F47, 48, 49, NI 120

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 101, 128, 184, 320, 472, 474, 476; Bijlage 17, 40, 43, 45-46, 48, 96, 99, 104, 118, 123, 131, 133, 137, 143, 214, 219, 224

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 312-313

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71, 74

n: vermelding in een voetnoot