afb.

Familie Van Grevenbroeck

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 335-336

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 66

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 90n, 92, 93n

n: vermelding in een voetnoot