Marten de Greve

Vught 1484'85 - 20 juni 1562

Genealogie
Schuttelaars

Marten de Greve

Literatuur
GAH OA charters en privilegebrieven 779; PB 141r, 338r; VAN DIJCK, 'Meester Martinus Grevius, een kleine Bossche humanist, ca. 1485 - juli 1562' in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch 1980); VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 159.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

92r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 334

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 92

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 77, 85, 209, 2011, 272, 273

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 112, 113

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 127n, 229, 244, 244n, 246n, 261n, 262, 267, 267n, 306, 390n, 462

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

n: vermelding in een voetnoot