Wilhelmus Grebber

Bichelaer, van den

149. Grebber, Wilhelmus

Noten
1.Schutjes, Geschiedenis, IV 310; Bijsterveld, Laverend, I 327 nr.2637, vgl. II 348 nr.2848; Bijlage II 123.4, 155.5; Tabel 3.2, nr.29.
2.Bijlage II 5.16; Schutjes, Geschiedenis, V 241; Van der Vaart, "Bouwgilden", 17.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)