Jean Pierre Helenus la Grappe Dominicus

's-Gravenhage 29 december 1839 - 's-Hertogenbosch 14 november 1887

Functies

Jean Pierre Helenus la Grappe Dominicus

Functies / onderscheiding(en)

  • Substituut-griffier Hof 's-Hertogenbosch
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1887
Kok

mr. Jean Pierre Helenus la Grappe Dominicus

300
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 300
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 284

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 300

n: vermelding in een voetnoot