Jan Baptista Gramaye

Antwerpen 1577 - Lübeck 1635

Encyclopedie van Noord-Brabant

Jan Baptist Gramaye

bron: Gr. W. P. 1969

99
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 99
Artikelen
2013

Nico de Glas

'Een berg van zilver' : Een loflied op de Sint-Jan in het jaar 1610
Bossche Bladen 3 (2013) 74-81
 
Stadsrekeningen
1607 Kapittel 4.
Brief van Jan Baptista Gramaye, historieschrijver van hunne Hoogheden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1176
 
1608 Kapittel 6.
Aan de Historieschrijver Gramaye, eene gratificatie geschonken, voor hetgeen hij reeds in het belang der Stad had geschreven.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1183
 
1608 Kapittel 18.
• De historie der Stad 's Hertogenbosch door eene commissie uit de regering opgemaakt, voor Schepenen, Commissarissen en voor den Historieschrijver Gramaye, afgeschreven.
• Correspondentie tusschen die commissie en den Historieschrijver Gramaye.
• De Historieschrijver Gramaye doet in persoon eene opneming van het fort Crevecoeur, de afsluiting der rivier en de inundatie.
• Aan de Historieschrijver Gramaye voor her schrijven der historie van 's Hertogenbosch 40 gul. op rekening betaald.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1185..1187
 
1609 Kapittel 19.
• Voorschot van den Raadsheer Loeff van der Sloot aan den Historieschijver Gramaye en voor het steken van koperen platen.
• Toelaag aan mr. Bartholomeus Loef van der Sloot voor zijne medewerking met Gramaye om de historie der Stad 's Hertogenbosch te schrijven.
• Terugbetaalde kosten aan den Raadsheer Loeff van der Sloot, voor brieven en schrifturen met de Historieschrijver Gramaye gewisseld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1192..1193
 
1610 Kapittel 20.
Betaalde vertering voor den Historieschrijver Gramaye.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1610-1611. Deel 2, blz 1200
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Sergio Boffa, 'L'abbaye et la naissance d'une ville : Le cas de Nivelles des origines à la fin du XIIe siècle' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 26

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 455

Heverlee/Leuven' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 129

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 4, 25, 153

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 216; Bijdragen: 384, 399, 400, 404, 405, 406, 408, 409

Stefan Van Lani, 'Een nieuwe toekomst voor een eeuwenoude erfgoedsite: de restauratie en herbestemming van de norbertijnenabdij van Park-

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 119

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 5, 5n, 9, 24, 45, 106, 123, 124, 126, 132, 156, 312

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1995) 110, 117; 33 (2016) 69, 80

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 53

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 52n, 81

Varia Historica Brabantica III (1969) 373

n: vermelding in een voetnoot