François Louis de Graffenriedt de St. Jean

Bern in Münster 14 oktober 1715 - vóór 25 september 1806

Mommers

Graffenriedt de St. Jean, François Louis de

Ned. Herv.

394
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 394
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 394

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 333

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVII

n: vermelding in een voetnoot