Wendy Govaers

Functies

Wendy Govaers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Auditor / kwaliteitsmedewerker informatiemanagement gemeente 's-Hertogenbosch
  • Redactie historisch magazine Bossche Kringen
Titel
Bron
Hemel- en Hellevaart over de Binnendieze: een zinnenprikkelende ervaring!"
Bossche Kringen 3 (2016) 8-10
Veel internationale aandacht voor JB500"
Bossche Kringen 4 (2016) 20-23
Mysdadigen, paysmekers en zoenen: Opgelegde bedevaarten van en naar 's-Hertogenbosch in de late Middeleeuwen
Bossche Kringen 6 (2016) 18-21
Boekpresentatie 'Rosmalen 1200'
Bossche Kringen 1 (2017) 26
Mensen : "Meneer, mag ik en mijn meid met u rijden?"
Bossche Kringen 4 (2017) 43-46
Verbinding tussen verleden en toekomst : De restauratie van de Korenbrug
Bossche Kringen 3 (2018) 12-14
Historie : 500 jaar Luther
Bossche Kringen 1 (2018) 60-64
"Zo, dat is stoer" : Met de waterleiding in de boot
Bossche Kringen 3 (2019) 48-49
"Niets doet mij meer verlangen, als met dees kleine vis een grote te vangen" : Bossche loterijen in de 16de eeuw 1
Bossche Kringen 6 (2019) 32-37
Bossche Koorboeken : 'Hemelse geluiden' in een vijfjarig project
Bossche Kringen 3 (2020) 58-60
"Velen rennen maar slechts één ontvangt de prijs" : Bossche loterijen in de 16de eeuw 2
Bossche Kringen 2 (2021) 19-26
Limburgse hobbyist bouwt maquette van Sint-Jan
Bossche Kringen 2 (2022) 14-17
Titel
Bron
Gokkende vrouwen in laatmiddeleeuws 's-Hertogenbosch?