afb.

Familie Gorp

Literatuur en bronnenpublicaties

Leo Adriaenssen, 'Gorp : Leenmannen, mansmannen en cijnsmannen' in: De Brabantse Leeuw (2002) 46-62, 65-77, 176-186, 218-231; (2003) 13-21, 143-150

n: vermelding in een voetnoot