afb. Onbekend

Jacobus Antonius (Jacques) Goossens

's-Hertogenbosch 1 september 1869 - 's-Hertogenbosch 16 september 1931 (62)

Laarhoven

Jacques A. Goossens

116
Jan van Laarhoven e.a., 'naar gothieken kunstzin' (1979) 116
Peeters

Jacobus Antonius Goossens

98
Noten
176.Brieven van de dochters van beeldhouwer Jos Goossens, mevrouw H.Th.R. Vogelaar-Goossens te 's-Hertogenbosch van 14 augustus 1974 aan de heer H.E. Teering, restauratie-architect van Sint Jan, en van mevrouw I.M.J. Luiken-Goossens te 's-Hertogenbosch van 4 juli 1975 aan schrijver dezes. Hun grootouders, Jacobus Petrus Goossens en Helena Maria Elisabeth Sneyers, woonden enkele jaren te Bussum, waar hun zoon Jos geboren werd; wegens heimwee van Helena keerde het gezin in 1879 naar 's-Hertogenbosch terug.
177.Gerlach 1970 c, 165-173; Scheen 1981, 170-171.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 98
Scheen

Jacobus Antonius (Jacques A.) Goossens

387
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 387
Afbeeldingen

ca 1920

16 september 1931
   
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 82, 83, 91, 98, 134, 244, 245

n: vermelding in een voetnoot