afb.

Jacobus Antonius (Jacques) Goossens

's-Hertogenbosch 1 september 1869 - 's-Hertogenbosch 16 september 1931 (62)

Genealogie
Laarhoven

Jacques A. Goossens

116
Jan van Laarhoven e.a., 'naar gothieken kunstzin' (1979) 116
Peeters

Jacobus Antonius Goossens

98
Noten
176.Brieven van de dochters van beeldhouwer Jos Goossens, mevrouw H.Th.R. Vogelaar-Goossens te 's-Hertogenbosch van 14 augustus 1974 aan de heer H.E. Teering, restauratie-architect van Sint Jan, en van mevrouw I.M.J. Luiken-Goossens te 's-Hertogenbosch van 4 juli 1975 aan schrijver dezes. Hun grootouders, Jacobus Petrus Goossens en Helena Maria Elisabeth Sneyers, woonden enkele jaren te Bussum, waar hun zoon Jos geboren werd; wegens heimwee van Helena keerde het gezin in 1879 naar 's-Hertogenbosch terug.
177.Gerlach 1970 c, 165-173; Scheen 1981, 170-171.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 98
Scheen

Jacobus Antonius (Jacques A.) Goossens

387
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 387
Artikelen
1931

Verslaggever

Stadsnieuws : Jacobus Antonius Goossens †
Brabants Dagblad vrijdag 18 september 1931
 
1940

Verslaggever

Hertogen van Brabant in steen
Het Nieuws dinsdag 17 december 1940
 
1974

J.J.G. Goossens

De lezer aan het woord : Beelden van St. Jan
Brabants Dagblad vrijdag 13 september 1974
 
Afbeeldingen
  • ca 1920
  • 16 september 1931
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 82, 83, 91, 98, 134, 244, 245

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 387

n: vermelding in een voetnoot