afb. Onbekend

Antonius Adrianus Goossens

's-Hertogenbosch 2 februari 1852 - 's-Hertogenbosch 12 januari 1896 (43)

Portret van Antonius Adrianus Goossens, geboren in 's- Hertogenbosch op 2 februari 1852 en aldaar overleden op 12 januari 1896. Hij was beeldhouwer en hij woonde Hinthamerstraat 116.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Genealogie
Laarhoven

Antoon A. Goossens

116
Jan van Laarhoven e.a., 'naar gothieken kunstzin' (1979) 116
Peeters

Antonius Adrianus Goossens

97
Noten
169.Gerlach 1970 c, 165-173; Peeters 1973, 134; Thoben, 56; zie ook noot 176.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 97
Afbeeldingen
  • 13 januari 1896
  • 29 april 1935
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 119

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 90, 91, 93, 97, 256, 257

n: vermelding in een voetnoot