afb.

Familie Goossens

Artikelen
1959

A.J.L. van Bokhoven

Toelichting bij de kwartierstaat van Mgr. Th. Goossens
De Brabantse Leeuw (1959) 22-26
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 43

n: vermelding in een voetnoot