Melchior van Goens

's-Hertogenbosch 1722 - Brummen 5 december 1800

Oud-schepen en raad van Den Bosch
Archief
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Ad van Drunen en Jan van Oudheusden, Het Huys van Boxtel en zijn buren (2018) 421

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 : tweeŽndertig jaargangen uitgelicht (2016)

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 209

n: vermelding in een voetnoot