afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 16 okotber 1959

Adrianus Jacobus (Janus) Goedmakers

's-Hertogenbosch 5 augustus 1883 - 's-Hertogenbosch 4 oktober 1973 (90)

Huldiging van A. Goedmakers bij diens 50 jarig zangersjubileum bij het Koninklijke 's-Hertogenbosch' Mannenkoor. De jubilaris ontvangt het insigne voor het buitengewoon erelidmaatschap uit handen van president W. van de Laar.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adressen
Adres(sen)
Datering
Opmerking
Schilderstraat D 124
1883
Geboorte
Westwal 41
1923 (pj)
Functies

Janus Goedmakers

Functies / onderscheiding(en)

  • Schoenmaker
  • Penningmeester Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor, 1954 (pj)
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (brons), 16 oktober 1959
  • Eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 30 april 1960
Artikelen
1959

Jeroen Bosch-penning werd uitgereikt

DEN BOSCH, zaterdag (ANP) - De burgemeester van Den Bosch, mr. H. Loeff, heeft gisteravond in zijn functie van ere-voorzitter van het Koninklijk 's Hertogenbosch Mannenkoor, aan notaris J. van Hellenberg-Hubar, voor zijn vele verdiensten voor het culturele leven van de Brabantse hoofstad, de Jeroen Bosch-penning in zilver uitgereikt. Dit geschiedde op en ereavond van het koor, waaraan de heer A. Goedmakers de Jeroen Bosch-penning in brons werd uitgereikt.
Het Parool zaterdag 17 oktober 1959
Afbeeldingen
  • 19 mei 1923
  • 16 november 1945
  • 21 oktober 1949