afb. A. Schumaker

Adrianus Godschalk

Den Dungen 1 augustus 1819 - 's-Hertogenbosch 3 januari 1892 (72)

Bisdom

Adrianus Godschalk

Bisschop in de schaduw van Zwijsen (1878-1892)

bisdomdenbosch.nl
Duijvendak

Mgr. Adrianus Godschalk

311
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 311
Encyclopedie van Noord-Brabant

Adrianus Godschalk

bron: Van Velthoven, Brabant een gewest in opkomst

77
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 77
Artikelen
1892

G. van Zinnicq Bergmann

Lijkrede op zijne doorluchtige hoogwaardigheid Monseigneur Adrianus Godschalk, bisschop van 's Hertogenbosch, den 8 januari 1892
Bisdom van 's Bosch, Instituut voor doofstommen (St. Michiels-gestel 1892)
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 943-944
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Afbeeldingen
  • 3 januari 1892
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 311

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 321, 340, 347, 359; II. 332

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 460, 484, 516

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 257, 289, 322

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 19

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 66, 67, 233, 234

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 188; 33 (2016) 225

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 65

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 265, 266, 351, 357, 372

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 224-231, 242, 243, 248

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 190

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246, 266, 397

n: vermelding in een voetnoot