afb. A. Schumaker

Adrianus Godschalk

Den Dungen 1 augustus 1819 - 's-Hertogenbosch 3 januari 1892 (72)

Bisdom

Adrianus Godschalk

Bisschop in de schaduw van Zwijsen (1878-1892)

bisdomdenbosch.nl
Duijvendak

Mgr. Adrianus Godschalk

311
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 311
Encyclopedie van Noord-Brabant

Adrianus Godschalk

bron: Van Velthoven, Brabant een gewest in opkomst

77
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 77
Artikelen
1892

G. van Zinnicq Bergmann

Lijkrede op zijne doorluchtige hoogwaardigheid Monseigneur Adrianus Godschalk, bisschop van 's Hertogenbosch, den 8 januari 1892
Bisdom van 's Bosch, Instituut voor doofstommen (St. Michiels-gestel 1892)
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 943-944
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Afbeeldingen
  • 3 januari 1892
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 311

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 321, 340, 347, 359; II. 332

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 460, 484, 516

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 145, 156, 163, 168

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 257, 289, 322

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 19

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 66, 67, 233, 234

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 188; 33 (2016) 225

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 65

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 265, 266, 351, 357, 372

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 224-231, 242, 243, 248

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 190

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 9, 13, 15

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246, 266, 397

n: vermelding in een voetnoot