Otto Godscalci

Bichelaer, van den

146. Godscalci, Otto - alias Hack

Noten
1.Bijlage II 5.58; GAH, RA 1217, fo.456v (1446/47), RA 1220, fo.203v (7 mrt.1450), RA 1232, fo.410v (21 febr.1463), RA 1234, fo.150v (3 aug.1465).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)