Michael Jacobus Godefroi

Londen 2 april 1819 - 's-Hertogenbosch 2 december 1895 (76)

Brabantse biografieŽn

Michael Godefroi (1819-1895)

sociaal bewogen arts

28
29
30
31
Bronnen
ēC.E. DaniŽls, 'Dr. M.J. Godefroi', Eigen Haard 22 (1896), 43-46
ēJ.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 2 dln., Tilburg 1976
ēGedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bij haar 75-jarig bestaan (z.p. 1924).
ēP.A.M. van Ginneken, 'Opkomst van de zorg voor de volksgezondheid en de volkshuisvesting', in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, red., 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850, Nijmegen 1960, 169-210
ēSimon Thomas, 'Godefroi (Michael Jacobus)', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV, Leiden 1918, 662-663.
ēA. Sluyters, Uit de geschiedenis der afdeling 's-Hertogenbosch en omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst; gedrukte feestrede ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, z.p. 1949
Patrick Timmermans, Brabantse biografieŽn 5 (1999) 28-32
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 284

Patrick Timmermans ,'Michael Godefroi (1819-1895)' in: Brabantse biografieŽn 5 (1999) 28-32

n: vermelding in een voetnoot