Jacobus van Goch

26 september 1776 - Velp 28 oktober 1798 (22)

Kloosternaam: Gerardus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Custodie van de H. Drievuldigheid. Zoon van Gerardus en Michelina van Maaren. Gedoopt in Sint-Catharina op 26 september 1776. Inkleding en professie te Sint-Truiden resp op 25 mei 1794 en 26 mei 1795. Tot subdiaken gewijd te Emmerich op 12 november 1797. Woont in Velp in 1797, waar hij sterft op 28 oktober 1798.
Literatuur
Hildebrand De kapucijnen, 7 (1952), blz. 317, nr. 2210..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 317

n: vermelding in een voetnoot