Johannes de Globo

? - ?

Bichelaer, van den

144. Globo, Johannes de - de Buschoducis

Noten
1.Bijlage II 160.5, 160.6, 152.12, 172.1, 264.51, 264.62 (broer van Henric), 264.69, 318.11, 382.8, 382.9. 401.7; Jacobs, Justitie, 258; OLVB 52, band 0, fo.70v (1378/79); Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H.Geest, V 64; GAH, THG 1186 (4 febr.1396) t/m 1266a (24 mrt.1400).
2.Bijlage II 144.1, 164.1, 237.10, 264.60, getuige: 237.10, 264.21, 264.32, 264.50, 264.54, 264.57, 264.61, 264.62, 318.5, 318.36, 353.35, 353.10; Mosmans noemt hem als notaris van 1348 tot 1356, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185; OLVB 52, band 0, fo.41r (1365/66), fo.54r (1371/72), fo.56v (1372/73), fo.67v (1376/77); GAH, THG 551 (10 sept.1364), 760 (27 apr.1375); GAH, RA 1176, fo.140r (2 aug.1380), fo.294v (3 jan.1383), zie ook RA 1176, fo.323v (17 sept.1383), RA 1190, fo.148v-149r (12 apr.1417); Spierings, Het schepenprotocol, 95, 98, 130-134; Jacobs,Justitie, 83; Zie ook: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.275 (erfgoed in de Putstraat).
3.Hens, Mirakelen, 394 nr.216, 549 nr.328, 550 nr.329; OLVB 49, fo.26v (1387/88); GAH, GG 3358 (regest 212) (28 juli 1390); GAH, THG 802 (18 apr.1377), 1066 (3 aug.1390), 1086a (16 juni 1391); GAH, RA 1180, p.489 (24 juli 1394); APB, St.Jan II, Obituarium, p.100; Bijlage II 160.5; Vgl. Van der Velden, Het necrologium, 81 (16 okt.: [Obitus] Johannis Cloet, interfecti); Zie voor de Lombarden Philippus en Henricus de Jozollo ook: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 153; GAH, RA 1175, fo.221r (8 apr.1370), RA 1176, fo.179r (25 apr.1381), fo.233r (13 dec.1381); Spierings, Het schepenprotocol, 87, 257.
4.Bijlage II 14.32, 14.37, 157.36, 157.38, 157.39, 173.1, 269.5, vgl. 173.23, 342.3; APB, St.Jan II, Obituarium, p.154; Keussen, Die Matrikel, I 354 nr.33.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012)

n: vermelding in een voetnoot