Henrick Glavimans

? - 1518

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Glavimans

Literatuur
PB 43v, 76v, 99v, 107v, 127v, 154v, 155r, 229r; SCHUTJES, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I-V (Sint-Michielsgestel 1870-1876) IV 439; SP 1259 211r, 1275 302r, 1279 370r, 1282 82r 255v, 1289 251v; SR 1517; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 431; VERREYT, 'De boekdrukkerij van Laurens Hayen en van de 'Broeders van het Gemeene Leven' te 's-Hertogenbosch in 't begin der 16e eeuw' in: Dietsche Warande 7 (1894) 89-109; VERREYT, 'De boekdrukkerij van Laurens Hayen en van de 'Broeders van het Gemeene Leven' te 's-Hertogenbosch in 't begin der 16e eeuw' in: Dietsche Warande 8 (1895) 91.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 462

n: vermelding in een voetnoot