afb. Olaf Smit, 2010

Ronald Glaudemans

's-Hertogenbosch 1964

Ronald Glaudemans studeerde aanvankelijk stedenbouwkunde, en raakte vanaf 1983 betrokken bij de toenmalige Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch, waar hij zich kon bekwamen tot allround bouwhistoricus. Hij stond aan de wieg van het Bossche onderzoeksbureau IBID, later BAAC en werkte van 2001 tot 2008 als gemeentelijk bouwhistoricus van Amsterdam. Vanaf 2009 vervult hij deze functie in 's-Hertogenbosch. Hij publiceerde over bouwhistorisch onderzoek in onder meer 's-Hertogenbosch, Maaseik, Nijmegen en Amsterdam en speciaal over de Bossche Sint-Janskathedraal.
Putten uit het Bossche verleden (2012) 318-319
Artikelen
2010

Jac.J. Luyckx

Bouwhistoricus Ronald Glaudemans : Thuis in de binnenstad
Bossche Bladen 3 (2010) 88-92
2012

Ronald Glaudemans

Twee oxalen voor de Sint-Jan : Niet alles is gebaseerd op de fundering
Putten uit het Bossche verleden (2012) 273-287
 
2017

Ronald Glaudemans

Historie : Nooit gebouwd in 's-Hertogenbosch : Een neogotische Sint-Catrien
Bossche Kringen 3 (2017) 18-20
 
2017

Nik de Vries en Ed Hupkens

"Ga in hemelsnaam een vak leren!"
Bossche Kringen 3 (2017) 31-33
 
2017

Nik de Vries

Promotie en boek over Sint-Jan
Bossche Kringen 3 (2017) 34-35
 
2017

Ronald Glaudemans

Historie : Een theater aan de Jan Heinsstraat
Bossche Kringen 5 (2017) 44-46
 
2020

Ronald Glaudemans

Heiligen in de Broederschapskapel (1494-1541) : Beelden voor de Lieve Vrouwe broederschap
Silva 3 (2020) 22-30
Boeken
2004

Ronald Glaudemans

De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan : Een wonderlijke optocht in hogere sferen
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90 7772 112 6
2017

Ronald Glaudemans

De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550
W Books | Zwolle 2017 | ISBN 94-6258-001-4
 
Bossche Bladen
1992

Ronald Glaudemans en Eddie Nijhof

Het huis 'Cupenborch'
Bossche Bladen 0 (1992) 1-7
2010

Ronald Glaudemans

Graven achter het Postkantoor : Sint-Jansbrokken in de Kerkstraat
Bossche Bladen 2 (2010) 65-67
2010

Ronald Glaudemans

Berichten : Nieuws van de BAM : Het archief van Jan Mosmans ontsloten
Bossche Bladen 3 (2010) 104-105
 
2011

Ronald Glaudemans

Muurschilderingen in de Visstraat
Bossche Bladen 1 (2011) 31-32
2011

De ark van Noach onderzocht : Infrarood maakt Jeroen Bosch zichtbaar

Onderzoekers van het Bosch Research and Conservation Project (brcp) zijn erin geslaagd voorbereidende onderschilderingen van een werk van Jheronimus Bosch zichtbaar te maken die tot nu toe volledig onbekend waren. Het gaat om het omstreeks 1514 geschilderde paneel van ‘De ark van Noach op de berg Ararat na de Zondvloed’, dat eigendom is van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.
Ronald Glaudemans | Bossche Bladen 3 (2011) 96-97
2012

Een stukje puthuis? : Bekroning puthuis in Londen

De recente media-aandacht voor het puthuis dat in een ver en recent verleden de Markt sierde, doet terugdenken aan de ‘ontdekking’ in 2002 van een interessant voorwerp in Londen. Bij een bezoek - samen met de huidige stadsarcheoloog - aan het indrukwekkende Victoria and Albert Museum, met de bedoeling het oxaal uit de Sint-Jan te bekijken, stuitten we op een bijzonder Bosch voorwerp op het toen sterk verlopen en inmiddels gesloten ‘metalwork department’.
Ronald Glaudemans | Bossche Bladen 1 (2012) 14-16
2013

Ronald Glaudemans

Nieuws van de BAM : De kleur van de negentiende eeuw
Bossche Bladen 3 (2013) 108
Bossche Kringen
2017

Nooit gebouwd in 's-Hertogenbosch : Een jezuïetenkerk aan de Waterstraat

Niet uitgevoerde bouwplannen in de stad zijn van alle tijden. Soms lag de lat te hoog of was het geld er niet. Of het plan werd door de tijd ingehaald. Ook komt het nogal eens voor dat we in het ongewisse blijven over de reden dat een ontwerp niet werd gebouwd. Zo waren er aan het begin van de zeventiende eeuw plannen om een groot jezuïetencollege te bouwen op de plaats waar nu Het Noordbrabants Museum staat. Een ontwerptekening is alles wat rest, want de ambitieuze plannen werden nooit uitgevoerd.
Ronald Glaudemans | Bossche Kringen (2017) 6-7
 
2018

Ronald Glaudemans

Historie : Een nieuwe bouwloods voor de Sint-Jan
Bossche Kringen 1 (2018) 39-41
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 271

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 79n

n: vermelding in een voetnoot