afb.

Anthonius van Gils

Tilburg 29 juli 1758 - Sint-Michielsgestel 10 juni 1834 (75)

Biografie

Anthonius van Gils (29 juli 1758 - 10 juni 1834)

Bronnen
L.H.C. Schutjes Geschiedenis van het bisdom ´s-Hertogenbosch II (1872) 186 e.v.
P.D.M. Pijnenburg Primus van Gils en zijn Varken, CuBra;
Bossche Bijdragen XIII (1935) 11 e.v., 38-39
Ferd. Franssen, 'De troebelen in het Bossche vicariaat tijdens de overheersching van Napoleon' in: Bossche Bijdragen I (1917-1918) 171 e.v.
Ton Vogel Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811 (2010) 67-70, 108-110
J.A. Coppens Nieuwe beschrijving van het bisdom van ´s-Hertogenbosch naar aanleiding van het Katholijk Meijerijsch Memorieboek van A. van Gils I (1840) 299 e.v., 323-334. Met dank aan N. Smulders, pr. voor zijn adviezen.
Ton Vogel, februari 2014
Encyclopedie van Noord-Brabant

Antonius van Gils

68
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 68
Mommers

Gils, Anthonius van

R.K.

388
389
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 388-389
Artikelen
1919

H. van Alphen

Anthonius van Gils
Bossche Bijdragen II (1919) 336-337
 
1934

Th. Goossens

Anthonius van Gils † 10 juni 1834
Bossche Bijdragen XII (1934) 169-184
 
1934

Th. Goossens

Anthonius van Gils als geschiedschrijver
Bossche Bijdragen XII (1934) 185- 200
 
1934

W.J.M. Burch

Het dagboek van Anthonius van Gils, van 1 december 1797 tot 17 augustus 1801
Bossche Bijdragen XII (1934) 201-352
 
1934

J.C. van der Loos

Anthonius van Gils in betrekking tot de Noord-Nederlandsche Missie
Bossche Bijdragen XII (1934) 353-373
 
1935

P.J.M. van Gils

Anthonius van Gils : Primus van Leuven
Bossche Bijdragen XIII (1935) 11-27
 
1935

M. van de Ven

De Ballingschap van Anthonius van Gils
Bossche Bijdragen XIII (1935) 28-37
 
1935

Lamb. de Wijs

Ant. van Gils renuncieert op zijn erfenis
Bossche Bijdragen XIII (1935) 38-39
 
1936

J.H.J.M. Witlox

Anthonius van Gils : een levens- en karakterbeeld
Varia Historica (1936) 169-182
 
1965

P. Harkx

De Ephemerides van Anthonius van Gils
Bossche Bijdragen XXVIII (1965) 1-176; XXVIII (1966) 177-300
 
2009

Twan van Lierop

'Maak de kerk los van de staat'
Brabants Dagblad zaterdag 11 april 2009
 
Kunstwerken
1800

Portret van Antonius van Gils (1758-1834); borststuk naar rechts, ca 1800

Henri Walter Bogaerts ()
(prent 13.8 x 11.6 cm)
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Afbeeldingen
  • 10 juni 1834
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 133, 138, 139, 141

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 51, 346, 348, 356

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 7

Ferd. Franssen, 'De troebelen in het Bossche Vicariaat tijdens de overheersching van Napoleon I' in: Bossche Bijdragen (1917) I. 87-88

P. Harkx, 'De Ephemeridus van Anthonius van Gils' in: Bossche Bijdragen (1965) XXVIII. 1-176; (1966) XXVIII. 177-300

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 12

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 62, 184, 225

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk LXXI (1987) 21

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 388-389

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 62, 100

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 6

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 546, 280, 581

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 7

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 233

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 189

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 244, 249

J.H.J.M. Witlox, 'Anthonius van Gils', in: Varia Historica (1936) 169-182

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 64

n: vermelding in een voetnoot