afb.

Familie Van Gils

Literatuur en bronnenpublicaties

Fr. Cunibertus Sloots O.F.M., 'Pater Albertus van Gils O.F.M.' in: Taxandria (1943) 134-136

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 388, 389

n: vermelding in een voetnoot