Henrick Ghysselen

? - 1564

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Ghysselen

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 714; SP 1323 414v, 1328 121r, 1339 187v, 1340 370r, 1346 160r, 1366 496v, 1382 515r, 1384 400r, 1387 23v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 144.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 349

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 462

n: vermelding in een voetnoot