Johannes Ghiselberti

Bichelaer, van den

143. Ghiselberti, Johannes

Noten
1.GAH, RA 1272, fo.155r (9 mrt.1504); Reusens, Matricule, I 161 nr.6, vgl. II 333 nr.288, 382 nr.235, 443 nrs.259 en 260; Jaenig, Liber confraternitatis, 71; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 303-304 nr.2940, VII 168-169 nr.1497, 178 nr.1578, vgl. VI 303 nr.2938, 436 nr.4306 (Michael Ghiselberti, clericus, in 1454 door de paus aangewezen als nieuwe rector van het St.Barbara-altaar in de St.Jan); Bijsterveld, Laverend, 228, I 330 nr.2660; Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 258 nr.133; Meester Jan Ghysels behoorde waarschijnlijk niet tot de Bossche familie Ghijsselen die tussen 1460 en 1503 regelmatig schepenen aan de stad leverde, zie: Jacobs, Justitie, 266-269.
2.AAB II, hs. Kievits, p.18; Schutjes, Geschiedenis, IV 242-243; GAH, RA 1246, fo.266r-v (13 okt.1477), RA 1263, fo.155r (28 mrt.1494); Juten, Consilium, 131; Bannenberg e.a., I 29, 34, 83, 88, 90, 91, 193, 214, II 134, 243, 265, 266, 309; Bijsterveld, Laverend, I 330 nr.2660, vgl. 350 nr.2888; Van Rooij, Het oud-archief, II 352 nr.1287, zie ook 432 nr.1566; Bijlage II 5.51, zie ook 365.1, 365.2; ABH, Kap.St.Jan, Registrum cantoriae, p.100; Frenken, Peijnenburg, "De Bossche cantorie", 157.
3.RANB, Coll.PG 286 (regest 196) (18 juni 1474), 316 (regest 214) (14 mrt.1484); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.212, vgl. p.99.
4.Bijlage II 63.2, 63.3, 143.1, 143.2, 143.3; APB, St.Jan II, Obituarium, p.353, 469; Schutjes, Geschiedenis, IV 242-243; AAB II, hs. Kievits, p.18; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 214, II 265, 266, 309, 364; APB, St.Jan II, brieven van Boest, 20 april [1510]; Zie ook GAH, RA 1248, fo.331v (11 aug.1479: meester Jan Ghysels, kanunnik in Den Bosch, aanvaardt een betalingsbelofte namens Willem en Lysbeth, kinderen van Goessen Ghysels).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)