Petrus de Ghilze

Bichelaer, van den

141A. Ghilze, Petrus de

Noten
1.GAH, RA 1215, fo.321r (1444/45), RA 1219, fo.345v (1448/49), RA 1234, fo.134r (1464/65), RA 1239, fo.111r (1469/70), RA 1240, fo.89v-90r (23 febr.1471), RA 1241, fo.367r (1471/72), RA 1243, fo.106r (1473/74), RA 1244, fo.22v (1474/75), RA 1245, fo.338r (1475/76), RA 1247, fo.195r, fo.459r (1477/78), RA 1248, fo.5v (1478/79), RA 1249, fo.19r, fo.393r (1479/80), RA 1250, fo.208v (1480/81), fo.399r (1480/81), vgl. RA 1250, fo.148v (1480/81), RA 1253, fo.334r (11 aug.1484); Bijlage II 365.3; Vgl.: Keussen, Die Matrikel, I 665 nr.80 (Petrus Mathei de Gylse, Leodiensis diocesis, imm. 15 mei 1461).
2.GAH, GG 601, laatste blad; GAH, RA 1250, fo.292r (17 apr.1481); Van Rooij, Het oud-archief, III 29. Zie ook: Spierings, Het schepenprotocol, 252-253.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)