Johannes Arnoldi de Ghemert

Bichelaer, van den

137. Ghemert, Johannes Arnoldi de

Noten
1.GAH, RA 1198, fo.114v (1427/28), RA 1210, fo.85r (1440), RA 1218, fo.287r (1448), RA 1240, fo.118r (1470/71), RA 1242, fo.163r (1473), RA 1243, fo.280r (1474), RA 1245, fo.177v (1475), RA 1254, fo.185v (11 jan.1485), RA 1258, fo.192r (1498), RA 1259, fo.197r (1490), RA 1260, fo.288v (1491), fo.389v (1490), RA 1264, fo.151r (13 mrt.1495), RA 1265, fo.131r (1496), RA 1266, fo.134v (1498), fo.256v (1497/98), RA 1267, fo.409r-v (19 juli 1499), RA 1269, fo.261r (1501), vgl. RA 1206, fo.113v (1435/36), RA 1215, fo.176v (1444/45); Bijlage II 60.13, 157.31, vgl. 157.25; Van Bavel, Regestenboek, II 84 nr.938 (25 juni 1491); N.B. Van de eerste zoon staat niet geheel vast dat hij een zoon van Henrick Ansems van Ghemert was.
2.GAH, RA 1243, fo.104v (9 febr.1474), RA 1250, fo.497r (1481), RA 1251, fo.609v (1482), RA 1266, fo.134v (1498), RA 1267, fo.270r (29 nov.1498); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 265, Juten, Consilium, 299; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, 587 nr.1682 (neef en oom); Bijlage II 246.5, 313.7, 365.4.
3.GAH, RA 1225, fo.358v (31 jan.1455), RA 1252, fo.135v (7 mei 1483), RA 1254, fo.185v (11 jan.1485), RA 1255, fo.47r (3 okt.1485), RA 1265, fo.131r (1496), RA 1267, fo.409r (1499), RA 1269, fo.261r (1501); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 84, II 263; Bijlage II 134.9, 229.4, 246.28, vgl. 405.1; OLVB 52, band 3, fo.92v (1454/55), band 5bis, fo.34r, fo.39r-v (1495/96).
4.Bijlage II 137.1, 137.2, 246.28; ABH, OPA Rosmalen (2 mrt.1471); Poncelet, Inventaire ... Sainte-Croix à Liége, I cxx; Demonty, "Documents", 132, 139; RALI, Thorn, Cartularium van Elsa van Buren, p.1-3, 4-7 (regest Habets 361) (Luik, 10 nov.1451); ABH, MA 52 (Luik, 26 jan.1453).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)