Gerlacus de Ghemert

Bichelaer, van den

136. Ghemert, Gerlacus de

Noten
1.Toepke, Die Matrikel, I 31; GAH, RA 1184, fo.202r (15 okt.1405), RA 1186, fo.34r, fo.80r, fo.112r (1408/09), RA 1187, fo.17v (9 nov.1410), RA 1188, fo.48r (1412/13); OLVB 52, band 1, fo.59r (1409/10); Bijlage II 136.1.
2.GAH, THG 1267 (14 april 1400), 1429 (15 juli 1407), 1695 (17 mrt.1425); GAH, RA 1175, fo.32v (ca.1372), fo.185r (1369), fo.208v (1369/70), RA 1180, p.547 (1395/96), RA 1181, fo.12v (1397/98), RA 1182, p.63 (30 mrt.1401), RA 1185, fo.36v (2 mrt.1407), fo.130v (10 mei 1407), fo.309v (19 mrt.1408), RA 1187, fo.67v (6 febr.1411), fo.382r (1410/11), RA 1189, fo.14r (1414/15), fo.394r (18 juni 1415), RA 1193, fo.99v (18 mei 1422), RA 1194, fo.272v (3 jan.1424); APB, St.Jan II, Obituarium, p.60, p.184, p.315; Jacobs, Justitie, 249-256, 258-260; Hens e.a., Mirakelen, 285 nr.109, 519 nr.305; Bijlage II 318.29, vgl. 230.2, 264.72; Schutjes, Geschiedenis, IV 308, V 432.
3.RANB, KDOG 64 (regest 15) (7 febr.1378); GAH, RA 1176, fo.294v (3 jan.1383), RA 1178, fo.274r (1390), RA 1218, fo.267r (26 apr.1448); GAH, THG 843 (2 apr.1380), 916 (2 juli 1383), 1199 (30 aug.1396); Schutjes, Geschiedenis, V 323; Frenken, Documenten, 107; Spierings, "Het schepenprotocol", 20, 95, 130; Jacobs, Justitie, 83, 172, 231; Uyttebroeck, Le gouvernement, 184, 614, 689 nr.100; APB, St.Jan II, Obituarium, p.142.
4.Jacobs, Justitie, 25, 238-239, 240, 258-262; GAH, RA 1175, fo.203v (1368/69), RA 1179, fo.366r (1392), RA 1180, p.547 (1396/97), RA 1181, fo.22v, fo.29r (1397/98), RA 1182, p.63 (30 mrt.1401), RA 1183, fo.108r (1402/03), RA 1185, fo.130v (10 mei 1407), RA 1188, fo.31v (1412/13), fo.272r (1412/13), fo.404v (1413/14), RA 1192, fo.229r-v (1420/21), fo.452v (24 mrt.1422), vgl. RA 1257, fo.267 (1488); APB, St.Jan II, Obituarium, p.89; Juten, Consilium, 302, 303; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 433 noot 57; GAH, THG 1267 (14 apr.1400), 1677 (16 mei 1424), 1693 (14 mrt.1425), 1695 (17 mrt.1425), 1834 en 1835 (11 juli 1432); Schutjes, Geschiedenis, V 323; Habets, "Fragment", 264; Bijsterveld, Laverend II 592 nr.1734; Bijlage II 14.15, 230.2, 308.1, 308.7, 362.1.1 vgl. 1.9, 136.1; Uyttebrouck, Le gouvernement, 689 nr.101, zie ook 744 nr.263; Juten, "Jan van Berlaer", 296; Zegels: GAH, GG 1933 (regest 465) (16 dec.1415), 3243 (regest 164) (8 okt.1415); GAH, OA, Schepenzegels nr.62.
5.Uyttebrouck, Le gouvernement, 178, 290-292, 312, 314, 594, 639, 689-690 nr.101, 863; GAH, RA 1189, fo.166v (1414/15), RA 1191, fo.478v (1418/19), RA 1192, fo.452v (24 mrt.1422), RA 1194, fo.265r (1423), fo.272r (31 dec.1423), RA 1199, fo.351r (4 okt.1428), RA 1200, fo.113v (1430), RA 1201, fo.334v, fo.345r (1430/31), RA 1204, fo.292v (1433/34); Van Rooij, Het oud-archief, II 136 nr.504, 140 nr.517; Van Lith-Droogleever Fortuijn, "De stad s-Hertogenbosch", 68 noot 52; Volgens Schutjes maakte op 23 mei 1435 een "Gheerlick van Ghemert" nog zijn testament op, zie: Schutjes, Geschiedenis, IV 385.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 91n, 150, 158, 168, 268n, 288, 296, 318, 323n, 325, 330, 331, 332, 334, 335, 341, 364, 411, 414, 415

n: vermelding in een voetnoot