Theodericus Mathei Gheghel

? - 5 oktober 1365'67

Bichelaer, van den

131. Gheghel, Theodericus Mathei (quondam) - de Buschoducis

Noten
1.Jacobs, Justitie, 257; GAH, RA 1175, fo.155v (waarsch. 27 mei 1395), fo.213v (1369/70), RA 1177, fo.316r (7 aug.1386), RA 1180, fo.65r (30 dec.1393), RA 1187, fo.34v-36r (1410/11), RA 1199, fo.145r (1428/29), RA 1200, fo.329r (1429/30), vgl. RA 1175, fo.101r (2 aug.1378), RA 1214, fo.208r (3 aug.1444); Bijlage II huis: 131.1, 131.4, Jan van Os: 152.4, verzijzingen naar heer Dircs akten: 200.10, 310.4, 353.14; OLVB 52, band 0, fo.19v (1349/50), fo.20r (1350/51); Een akte die hij in 1364 als notaris opmaakte en die zich in het gemeentearchief van Schijndel bevond is waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, zie: Juten, "Het klooster der Clarissen", 195; Vgl.: Camps, Oorkondenboek, I 840 (10 febr.1306: Theodericus dictus Geghel, poorter van Den Bosch, en zijn broer Hamon); APB, St.Jan II, Obituarium, p.57 (13 febr.: Obitus Theodrici Ghegel iunioris et Katherine, eius uxoris), p.202 (8 juli: Obitus Hille, uxoris Mathei Ghegels en Obitus Mathei Ghegels predicti), p.350 (3 dec.: Obitus Theoderici dicti Ghegel, pellificis, senioris).
2.GAH, THG 298 (20 dec.1347), 311 ( - sept.1348); Bijlage II 131.9, 131.22, 152.4 (blijkbaar deed de zolder van het Stadhuis omstreeks 1350 dienst als secretarie); GAH, AVMGH 4, fo.24r (11 mrt.1372), fo.24v (7 juli 1385); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.95.
3.AAB II, hs. Kievits, p.2, p.3, p.6, p.17; Schutjes, Geschiedenis, IV 228; OLVB 52, band 0, fo.19v (1349/50), fo.20rv (1350/51), fo.23r (1352/53), fo.24v (1353/54), fo.25v (1354/55), fo.27v (27 dec.1355), fo.28v (1356/57), fo.30r (1358/59), fo.34v-35r (1360/61), fo.37r (1361/62), fo.39r (1363/64), fo.47r (1367/68), vgl. band 2, fo.31r (1433/34); GAH, RA 1176, fo.232v (12 dec.1381); OLVB 49, fo.25v (het hier opgegeven overlijdensjaar 1365/66 is niet juist); APB, St.Jan II, Obituarium, p.291; APB, St.Jan, cijnsregister van 1503, p.95; Bijlage II 152.4, zie ook 353.9; Tabel 3.2, nr.2; GAH, THG 309 (23 juni 1348), 311 ( - sept.1348), 350a (21 nov.1349), 374 (21 juni 1354); Heer Dirc was dus zeker niet deken van de St.Jan tot 1382 zoals Mosmans meent, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 324

n: vermelding in een voetnoot