Lambertus Johannes Cornelis (Bart) Gevers

's-Hertogenbosch 2 september 1916 - 's-Hertogenbosch 7 november 1979 (63)

Functies

Bart Gevers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Kantoorbediende, 1946 (pj)
  • Voorzitter BVV, 1971-1979
  • Gouden-Bamberger
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Thys Burgerhof e.a., 75 jaar voetbal wel en wee van BVV (1981) 7, 12, 43

n: vermelding in een voetnoot