Peter Henrickzn van Gestel

1576 - 3 februari 1636

Cp

Peter Henrickzn van Gestel

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 486; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 321; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 356.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 1630.
3.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 1624.
4.OSA 177, 27 januari 1625.
5.OSA 177, 27 september 1625.
6.Glebbeek, 195.
7.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 1628.
8.Taxandria 14 (1907) 48.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

1628. GESTEL (Gestelius), Petrus van

310
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 310
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Noten
1.Taxandria 16 (1909) 58-60.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Peter van Gestel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 310

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 321

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 277, 278, 279

n: vermelding in een voetnoot