Hendrik van Gestel

's-Hertogenbosch ? - 's-Hertogenbosch 12 maart 1636

Cp

Henrick Franszn van Gestel

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 486; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 320; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 356.
2.BHIC, toegang 1232, R 139, f 6r.
3.OSA 179, f 160v, 5 oktober 1594.
4.OSA 1179, 15 november 1595.
5.OSA 169, f 226v en f 229.
6.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Hendrik van Gestel

54
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 54
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Henrick Franssen van Ghestel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Artikelen
1985

Redactie

Gestel, Hendrik van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 54
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 320-321

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 669

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 330

n: vermelding in een voetnoot