Frans Henrickzn van Gestel

1525 - 22 juli 1593 (98?)

Cp

Frans Henrickzn van Gestel

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 486.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 319.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegel

Zegel Franciscus Henricxssoon de Gestel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans van Gestel (zoon van Hendrik), schepen van 's-Hertogenbosch 1586

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07355)
Zuylen

343. Franscisci de Ghestel

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 319-320

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276

n: vermelding in een voetnoot