Franciscus van Gestel

's-Hertogenbosch 1587 - 26 maart 1640

Noordbrabantse studenten

1623. GESTEL, Franciscus van

309
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 309-310
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 309-310

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 320

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 304

n: vermelding in een voetnoot