Dirck van Gestel

? - ?

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Gestel

Literatuur
SP 1256 174r, 1272 97v, 1279 97v 424r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 428.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 305, 461-462

n: vermelding in een voetnoot