Johannes de Gerwen

Bichelaer, van den

138. Gerwen, Johannes de

Noten
1.Bijlage II 138.1; GAH, RA 1183, fo.190v (1402/03), RA 1189, fo.387r (1414/15); Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Gerwen", 72, 93; Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.40 (27 jan.: Obitus Johannis de Gherwen, hand eerste helft vijftiende eeuw).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)