afb.

Familie Van Gerwen

Artikelen
2004

Anton Schuttelaars

De voorouders van Isaac van Gerwen
De Brabantse Leeuw 53 (2004) 98-107, 146-159, 193-197
 
2005

Anton Schuttelaars

Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen
De Brabantse Leeuw 54 (2005) 9-17
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 318-319

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 247

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77

A. van Sasse van Ysselt, 'Proeve eener genealogie der adelijke Meierijsche familie Van Gerwen' in: Taxandria (1936) 267-275, 306

Dr. W.J.A. Visser, 'Van Gerwen' in: Taxandria (1936) 280

n: vermelding in een voetnoot