Hieronymus Gerbade

Rosmalen 1 augustus 1703 - 10 mei 1766 (62)

Brouwer, Meijer en Schellekens

38. Hieronymus Gerbade

19
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 19-20
Genealogie
Hermans

246. Hieronymus Gerbade 1738

85
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 85
Noordbrabantse studenten

1610. GERBADE, Hieronymus

308
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 308
Zegelstempel

Zegelstempel van Hieronimus Gerbade, schepen van 's-Hertogenbosch 1738

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07414)
Zuylen

482. Hieronymus Gerbade

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 308

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 46

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 19-20

De Nederlansche Leeuw 36 (1918) 223-224

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 232

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 881, 943

n: vermelding in een voetnoot