Hermannus Gerbade (zoon van Hermannus)

Bremen (Duitsland) 26 oktober 1667 - 's-Hertogenbosch 15 november 1736 (69)

Functies

Hermannus Gerbade

Functies / onderscheiding(en)

  • 1693. Legerpredrikant
  • 1693. Garnizoenspredikant
  • 1694. Hulppredikant 's-Hertogenbosch
  • 1696. Predikant Rosmalen
  • 1707. Emeritus, oktober 1707
Genealogie
Lieburg

Hermannus Gerbade

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1696-1707
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3 (1988) 132

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 77

n: vermelding in een voetnoot