Jacobus Antonius Maria (Jacques) van Gent

Schiedam 2 augustus 1879 - 's-Hertogenbosch 5 juni 1953 (73)

Genealogie
Artikelen
1953

Verslaggever

In memoriam: Jacques van Gent ontslapen
Het Huisgezin zaterdag 6 juni 1953