Leonardus van Geffen

22 maart 1659 - 's-Hertogenbosch 22 augustus 1702 (43)

Kloosternaam: Augustinus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Willem en Margarita van Weert. Gedoopt op 22 maart 1659. Lid van de Bossche studentenclub te Leuven in 1679. Inkleding op 29 september 1680; tot diaken gewijd te Brugge op 17 maart 1685 (woont te Brugge); tot priester gewijd te Antwerpen op 9 maart 1686 (woont te Brugge). Jurisdictie te Roermond in 1691 en 1700. Woont in Velp in 1691 en 1700-1701. Legateert bij zijn professie in 1681 800 gulden aan zijn broer Nicolaas voor het onderhoud van de Bossche missiepost. Sterft in het huis van zijn broer in 's-Hertogenbosch op 22 augustus 1702.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951), blz. 249, 251; 7 (1952), blz. 99, nr. 579; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 303..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

1560. GEFFEN, Leonardus van

303
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 303
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 303

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 249, 251; VII (1952) 99

n: vermelding in een voetnoot