afb.

Familie Van Geffen

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 63

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 315

n: vermelding in een voetnoot