Jan Geck

? - vr 1528

Genealogie
Schuttelaars

Jan Geck

Literatuur
PB 25v, 139v, 248r, 340v; SP 1272 161v, 1277 394r, 1278 362v, 1316 62v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 406; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 385, 463.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 83

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 461

n: vermelding in een voetnoot