afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 september 2010

Johan Gans

10 november 1596 - 22 oktober 1674 (77)

Pieter Nason (Amsterdam 1612 - Den Haag 1689)
Portret van Jan Gans, 1643
Olieverf op paneel 73.5 x 59 cm
Zwanenbroedershuis
Mr. Johan Gans (1596-1674) werd na de overgave van Den Bosch in 1629 door de Staten Generaal benoemd om een nieuwe stedelijke 'regering' samen te stellen.
(Gans was protestant en niet-Bosschenaar). Naast de functie van staatspensionaris trok hij, waarschijnlijk door corruptie, het ambt van lid van de raad en dat van gemeenteontvanger naar zich toe.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 08479)
Genealogie
Van der Aa

Gans (Johan)

11
A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) 11
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

117
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1852

A.J. van der Aa

Gans (Johan)
Biografisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) 11
 
1883

H. de Jager, J.H. Scheffer

Het geslacht Tromp
Rotterdam (1883) 82
 
1935

A. van Sasse van Ysselt

Mr Johan Gans (met portret)
Taxandria (1935) 217-228
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 321, 322

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 312

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 86

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 169n, 230

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 122, 123

A. van Sasse van Ysselt, 'Mr. Johan Gans' in: Taxandria (1935) 217-228, 256, 286

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 65, 106

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 26, 37, 44, 48, 51, 89, 93, 97, 140, 178, 280, 370

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXI

n: vermelding in een voetnoot