François Johan Gallé

's-Gravenhage 29 januari 1764 - Zoeterwoude 31 juli 1814 (50)

Mommers

Gallé, François Johan

Ned. Herv.

383
384
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 383-384
Zegel

Zegel mr. Francois Johan Gallé, 14 november 1791

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
2014

Goos Zwanikken

Geschiedenis van Zorgpark Voorburg
gooszwanikken.nl
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 32, 34-35

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 383-384

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 414

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVII, XXXII

n: vermelding in een voetnoot