Arnoldus van Galen

Terheyden 1729 - Berlicum 29 februari 1820

Genealogie
Mommers

Galen, Arnoldus van

382
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 382
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 220n

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 382

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot