afb. Theo Cuijpers

Franciscus Josephus (Frans) van Gaal

's-Hertogenbosch 22 december 1948

Frans van Gaal (22 december 1948) is geboren en getogen in Den Bosch. Groeide op in de Muntel waar zijn vader een kapperszaak had. Hij zat ruim veertig jaar in het onderwijs, de laatste jaren bij de School voor de Toekomst waar hij creative processen bij studenten en bedrijven begeleidde. Hij zat in de gemeenteraad voor Knillis. Van Gaal heeft vele boeken en publicaties op zijn naam staan, diverse over de sociale geschiedenis van de stad. Hij bepleit nu een eerbetoon aan de Bossche vrijdenker en wetenschapper Jacob Molenschott (1823-1893).
Brabants Dagblad maandag 17 februari 2014 | 12
Bossche Kringen
Titel
Bron
'Bijeengedreven door de Duitsers' : Het voetbalverleden van joodse Bosschenaren
Bossche Kringen 3 (2016) 12-17
'Wijk niet voor de slopershand' : De Bossche kraakbeweging als aanjager van monumentenbehoud
Bossche Kringen 6 (2016) 26-29
'Een filiaal blijft slechts een filiaal' : Twee ondernemersgeslachten en hun fabriekscomplex
Bossche Kringen 2 (2017) 50-56
'Maar goed dat jij niet meeging naar FC Den Bosch' : Jan van Mil 75 jaar lid van de Bossche Voetbal Vereniging BVV
Bossche Kringen 4 (2021) 48-51
Artikelen
1985

Frans van Gaal

Sigarenmakers en hun industrie in 's-Hertogenbosch
Bossche Bouwstenen VIII (1985) 38-55
 
1988

Frans van Gaal

'Je moedertaal is belangrijk' : In gesprek met Lex Reelick
30 jaar Boschboom Bladeren (1988) 31-32
 
1996

Frans van Gaal

Een los werkman in dienst der muze
Boschboom Bladeren (1996) 26-32
 
1997

Frans van Gaal

Een Bossche Vrijdenker : Over het leven van Chistiaan Cornelissen (1864-1942)
Boschboom Bladeren (1997) 3-5
 
2009

Henri van der Steen

'Welke gek doet het anders…?'
Brabants Dagblad vrijdag 6 maart 2009
 
2009

Theo Cuijpers en Ottie Thiers

Een dwarsdenker die in geen enkel hokje past : In gesprek met Frans van Gaal
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 2 (juni 2009) 24-28
 
2012

Frans van Gaal

Bosschenaar naast Garibaldi
's-Hertogenbosch, 7 april 2012
2014

Frans van Gaal wil er eerlijk gezegd nog wel bij horen

Frans van Gaal betreurt dat socialistisch experiment mislukte, is trouw, wil historie eren en twijfelt over terugkeer in politiek. Hij wil erbij blijven horen.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad maandag 17 februari 2014 | 12
 
2016

Frans van Gaal

'Boschlogie begon met schoolstrijd'
De Boschloog (2016) 8-9
 
2016

Frans van Gaal

'Met deze stad ben je nooit klaar'
De Boschloog (2016) 12-13
 
2016

Frans van Gaal en Wim de Bekker

'Ik ben blij dat ik dit mag meemaken'
De Boschloog (2016) 14
 
2016

Frans van Gaal

Bosschenaar bouwt in Rome
De Boschloog (2016) 45
 
2016

Frans van Gaal

Wereldomspannend
De Boschloog (2016) 74
 
Boeken
1989

F.J. van Gaal

Socialisme en zelfstandige arbeidersverenigingen in 's-Hertogenbosch 1886-1923 : Over organisatie en mentaliteit
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1989 | ISBN 90-7064-131-3
 
Bossche Bladen
2013

‘We zijn kinderen van Bekkers’ : Welzijnszorg, hoedster van katholiek sociaal erfgoed

Op 1 oktober 1981 heffen de kaderleden van het Nederlands Katholiek Vakverbond (nkv) en het ‘sociaal-democratische’ Nederlands Verbond van Vakverenigingen (nvv) zichzelf op. Beide vakcentrales gaan op in de nieuwe Federatie Nederlandse Vakbeweging (fnv). Vervolgens verkopen de katholieke vakbondsleden in ’s-Hertogenbosch hun gebouw. Ze richten de stichting Welzijnszorg op, die van de opbrengst sociale initiatieven moet steunen.
Frans van Gaal | Bossche Bladen 1 (2013) 2-10
2013

Negentig jaar Bosch Belang : ‘Wij zijn jongens van Jan Boezeroen!’

Bosch Belang is de oudste, nog bestaande lokale groepering van Nederland. Geen (lokale) partij, waar ook in het land, haalt de 90-jarige leeftijd. Bosch Belang bedrijft sinds 1923 lokale politiek, met als vertrekpunt de materiële positie van de ‘gewone man’. De oudste lokale groepering van het land is al die tijd meer volksvertegenwoordiger dan gouvernements-partij.
Frans van Gaal | Bossche Bladen 4 (2013) 114-122
Literatuur en bronnenpublicaties

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 299

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 134, 138, 140, 147, 261; 16 (1999) 300

n: vermelding in een voetnoot