Johanna Arnolda Jacoba Fuchs

Rotterdam 4 augustus 1833 - 's-Hertogenbosch 15 augustus 1874 (41)

Archief
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 101, 324

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) XIX, XXI, XXII, 237, 237n, 246, 256, 257n, 291n

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1975) 423

Nederland's Patriciaat (1997) 194

n: vermelding in een voetnoot