afb.

Jan Theodoor van Friesheim

Aken 7 oktober 1642 - Den Haag 23 maart 1733 (90)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1733
Regt

Johan Theodoor baron van Friesheim

572
573
Bronnen
Maandblad Ned. Leeuw VII, 90, 91 (de familie), XVII, 133
Algemeen Nederlandsch familieblad XI, 93
Bosscha, Neêrland Heldendaden te Land II, 257, III, 649
Van Oudenhoven, Beschr. v. Heusden, 212
De Jonge, Gesch. Ned. Zeewezen IV, stuk II, 417
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 8 (1930) 572-573
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 102-103

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

n: vermelding in een voetnoot