afb. 1819

Petrus Isańcus de Fremery (zoon van Johannes)

Berkenwoude 8 april 1737 - Utrecht 7 december 1820 (83)

Functies

Petrus Isańcus de Fremery

Functies / onderscheiding(en)

  • 1762. Predikant Zuiderwoude, 16 augustus 1762
  • 1763. Predikant Overschie, 11 september 1763
  • 1773. Predikant Goes, 2 mei 1773
  • 1774. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1777), 30 oktober 1774
  • 1809. Emeritus, 8 december 1809
Lieburg

Petrus Isańcus de Fremery

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1774-1809
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

45. Pieter Isaac de Fremery

Berkenwoude (Z.H.) 8 april 1737 - Utrecht 7 december 1820
313
314
315
Literatuur
Geschiedenis van het Leidsche Studenten Corps, Ldn. (1950) 33; Ned. Patr., XXXIII (1947); B. Benninck Jansonius, Geschiedenis van het kerkgezang (A'dam 1863) 196; BWPG III 128-129; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 159-160; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 35; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) VIII 568; SIEGENBEEK, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool (Leiden 1829-1832) I 322; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) VI 228-229; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) IV 321.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 313-315
Artikelen
1949

Van Alphen

Petrus Isaacus de Fremery
Gekomen van Goes 30 oktober 1774, emeritus 8 december 1809
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Pieter Isaac de Fremery
Berkenwoude (ZH) 8 april 1737 - Utrecht 7 december 1820
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 313
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VIII, 159, 266

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 224, 397

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 295, 300, 308, 313-316, 320, 323

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 283

n: vermelding in een voetnoot